ŠOLA za starše otrok PRVOŠOLCEV

5 srečanj razpored in vsebina:

MOJ OTROK BO ŠOLAR

1. Srečanje

četrtek, 11.01.2024, ob 17:30

Dorotea Kralj, univ. dipl. ped. in zgo., spec. za supervizijo

Na predavanju bomo s pogovorom skušali odgovoriti na pogosto dilemo staršev, ali je otrok pripravljen na vstop v šolo. Spoznali bomo pomen gibanja za otrokov spoznavni razvoj ter kako razmišljajo otroci. Spregovorili bomo o pomenu otrokove samopodobe in samostojnosti ter razmišljali o odnosu med odgovornostjo in nazorom starša.

MOJ OTROK BO UČENEC

2. Srečanje - Kaj je moja vloga?

četrtek, 18.01.2024, ob 17:30

Ana Simončič, mag. prof. spec. reh. ped.; Urška Pegan, prof. spec. reh. ped.

Prehod iz vrtca v šolo je tako za otroka, kot za starše, poseben trenutek in hkrati zahteven izziv. Do prvega šolskega dne pa je še veliko časa za igro in razvijanje pomembnih spretnosti. Pozornost, spomin, orientacija, zaznavanje s čutili in gibanje so spretnosti, ki jih morajo vsaj do neke mere razviti, še pred vstopom v šolo. V predavanju bova orisali pomembnost le–teh ter podali konkretne primere spodbujanja otrokovih spretnosti v domačem okolju, v kuhinji, na vrtu, na sprehodu v gozdu ipd.

OTROKOVE DELOVNE NAVADE

3. Srečanje

četrtek, 25.01.2024, ob 17:30

Svetovalna služba Vrtec Semedela; Sara Zelinšček in Jana Olivieri

Soočili se bomo s pomembnimi delovnimi navadami v procesu vzgajanja predšolskega otroka, kako vplivajo na razvoj otroka…prepoznavanje delovnih navad skozi proces igranja z otrokom ter priprava domačega okolja na učenje. Kako pomembna je vloga staršev pri oblikovanju le-teh.

ZASLONI IN NAŠA DRUŽINA

4. Srečanje

četrtek, 1.02.2024, ob 17:30

Matej Slavec, mag. zak. in druž. štud., stažist. ZDT

Koliko časa je vaš otrok na telefonu? Koliko časa ste vi na telefonu? Imate pri vas dogovorjena pravila glede uporabe zaslonov? Spoznajte sodobne dobre prakse digitalne družinske kulture in odnesite domov svoja digitalna pravila

DRUŽINSKI ODNOSI

5. Srečanje

četrtek, 15.02.2024, ob 17:30

Gabrijela Kukovec Pribac, dipl. soc. del.; mag. Vesna Starman, soc. ped.

Vsebina srečanja bo osvetlila različne oblike in značilnosti odnosov, ki oblikujejo družinsko dinamiko. Kak odnosi in vloge posameznika vplivajo na otrokove vedenjske značilnosti. Na katere socialne vrednote naj bodo starši pri vzgoji osredotočeni. Kaj v tem času otroku pomeni mama, oče, dedki, babice, sorojenci… Kako otrok opazuje svet in okolje okoli sebi in kaj mu je v tem času bolj pomembno, za raziskovalen, igriv, radosten in uspešen vstop v šolo.

Ob predhodni najavi si pridružujemo pravico do spremembe programa. Število mest je omejeno.
Predavanja nam je zagotovila/sofinancirala Mestna občina Koper v okviru programov, ki so namenjeni staršem šolo obveznih otrok.

PRIJAVNICA

ŠOLA za starše otrok PRVOŠOLCEV V šolskem letu 2024/2025

Politika zasebnosti

SCOMSI na družabnih omrežjih

Skip to content