Ustanovna dokumentacija

Od 20. 6. 2022 do 1. 9. 2022, ko je Javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre (v nadaljevanji SCI) pričel delovati, smo zapisali, registrirali in potrdili ustanovno dokumentacijo:

 • Ustanovni akt
 • Statut
 • Finančni načrt
 • Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Opis delovnih mest
 • Kadrovski načrt
 • Program dela za obdobje od septembra do decembra 2022
 • Poslovnik

Celostna podoba Svetovalnega centra Istre: žig, logotip, el. naslovi, FB -stran, spletna stran.

Strokovno delo v svetovalnem centru Istre

Psihološke obravnave

  V Svetovalnem centu Istre potekajo psihološke obravnave, svetovanja in diagnostika. Naši uporabniki so predvsem otroci in mladostniki, kot tudi starši iz MO Koper, občine Izola, občine Piran, občine Ankaran in občine Hrpelje Kozina

  Intervencije v SCI

   Interventne pomoči so izvajane pod okriljem SUP programa, ki ga pod  vodenjem/koordinacijo naših zaposlenih, izvajamo s pomočjo zunanjih strokovnjakov za učence in učitelje v MO Koper, občini Izola, Piran, Ankaran in Hrpelje Kozina.

   Usposabljanje strokovnih delavcev

    V procesu načrtovanju korakov pomoči, se velikokrat pokaže potreba po dodatnem usposabljanju.  Vsebino usposabljanj oblikujemo glede na konkretne težave, s katerimi se šola sooča. Učitelje opremimo z znanji in veščinami, ki jih potrebujejo za vodenje razreda.

    Predavanja za starše

     Predlogi rešitev, ki nastajajo ob interventni pomoči, so tudi predavanja za starše, kot pomembne udeležence sooblikovanja pomoči otrokom.

     Delavnice za dijake

      Dijaki so izrazili potrebo po vsebinah, ki bi jim pomagale pri soočanju s stresom, spoznavanju in dvigovanju samopodobe. Oblikovali smo delavnice, ki smo jih izvajali v okviru razrednih ur.

      Tabor za nadarjene

       Projekt je ponudil obogaten program identificiranim nadarjenim učencem sedmega razreda osnovnih šol Mestne občine Koper.

       Izvedba tridnevnega tabora je tudi potekala v Hostlu Hiša mladih v Ajdovščini. Program je obsegal: predstavitev mentorjev in udeležencev, delavnice ustvarjanja in raziskovanja v skupinah, športne aktivnosti, družabni večer z izmenjavo oblačil ter zaključno predstavitev. Zaključne predstavitve so se udeležili starši vseh otrok na taboru.

       Mentorji, ki so sodelovali in njihove delavnice:  Vasja Nanut (OŠ dr. Aleša Beblerja Primoža Hrvatini in OŠ Ankaran) – likovno izražanje, Renata Vidič (Gledališče Koper) – gledališka ustvarjalnica, Jure Škapin (OŠ Koper)– video, Dajana Daničič (SCOMS Istre) – javno mnenje, Naja Stanič (absolventka FM, UP) –  hitra moda, Matic Nedoh (absolvent PF, UP)– osončje. Tabor je vodila Dorotea Kralj (SCOMS Istre). Kot strokovni gost tabora je sodeloval Tomaž Parovel, prof. fizike na Srednji tehniški šoli v Kopru. Predstavil  je naše osončje, saj  se je vsebina tabora  nanašala na zeleno energijo na modrem planetu.

       Realizirali smo sledeče zastavljene cilje:

       • spodbujanje potencialov in ustvarjalnosti identificiranih nadarjenih otrok,
       • medsebojno spoznavanje in kakovostno druženje otrok s podobnimi interesi ter potenciali,
       • razvoj in implementacija obogatitvenih programov za nadarjene,
       • razvoj didaktike raziskovalnih in ustvarjalnih pristopov pri delu z nadarjenimi učenci.

       Raziskovanje in ustvarjanje otrok je ostalo zabeleženo v dveh video predstavitvah.

       Fotogalerija: Galerija

       Tabor nadarjenih video: Tabor nadarjenih – Ajdovščina 2022 (arnes.si)

       Tabor nadarjenih – gledališka predstava: Tabor nadarjenih – gledališka predstava (arnes.si)

       Mentorstvo pri praktičnem pouku

        Anja Gams je bila mentorica  študentki uporabne psihologije (UP) v mesecu septembru. Predstavila ji je osnove psihološkega pristopa do uporabnika in njegove družine v skladu z zahtevami študijskega programa. Študentka je prisostvovala v našem delovnem procesu v mesecu septembru in oktobru.

        Vesna Starman je bila mentorica študentki socialne pedagogike (UP). Posebno skrb je posvečala razumevanju in osvajanju prvin delovnih postopkov, da je študentka pridobila teoretično študijsko znanje v skladu z zahtevami študijskega programa. Študentka je sodelovala v našem delovnem procesu v mesecu novembru.

        Prostovoljstvo

         Po predstavitvi naših dejavnosti študentom, smo pridobili šest prostovoljk, študentk socialne pedagogike. Glede na njihove konkretne želje po nadgradnji njihovega znanja, dodatnega prostovoljnega usposabljanja, smo začeli aktivno soustvarjati skupne pristope v podporo uporabnikom, predvsem srednješolcem.

         Usklajevalni sestanki zaposlenih – kolegij SCI

          Sodelavke smo se enkrat mesečno srečevale na skupnem sestanku. Poročale so o vsebinah dela, vsebinah izobraževanj, na katerih smo posamezniki aktivno ali pasivno sodelovali.  V tem obdobju so se zaposlene udeleževale: strokovnih posvetov, konferenc, izobraževanj v živo in on-line, aktivno nastopile z lastno vsebino na strokovnem kongresu…

          Skip to content