Aktivnosti SCI v institucijah

ŠTART UP delavnice (8.10.2022)

Oktober je bil mesec predstavitve naših vsebin in delovanja različnim ciljnim skupinam.

Predstavitev študentom smo 8. 10. od 9.00 do 17.00 naredili skozi delavnice na ŠTART Up-u, ki je potekal na novi plaži v Žusterni. Izvajali smo delavnice o čustvih. Vsak, ki se je delavnice udeležil, je dobil žig v zbirno knjižico. Udeleženci so bili nad delavnicami navdušeni, povedali so, da si premalo časa vzamejo za razmišljanje o svojih čustvih, zato jih velikokrat prepozno zaznajo in uravnajo.

ANICA MIKUŠ KOS predavanje in otvoritev SCI (14.10.2022)

10. 2022 smo povabili ravnatelje in svetovalne delavke osnovnih šol, vrtcev Istre in Hrpelje Kozina ter bolnišnično šolo. Anica Mikuš Kos, priznana slovenska psihiatrinja in pediatrinja, je pripravila kratko predavanje o pomenu institucij pri ustvarjanju podpornega okolja za otroke, ki imajo v tem obdobju šibkejšo vlogo v družinskem okolju. Poudarila je, da smo v obdobju, ko prevzemajo institucije pomembnejšo vlogo pri vzgoji, saj starši ne zmorejo in/ali ne znajo. Današnji tempo življenja potrebuje podporne skupine, ki opolnomočijo starše, učitelje, vzgojitelje, da pripomorejo k optimalnem razvoju otrok.

PATRICIJA LOVIŠČEK – MODRI DECEMBER predavanje in otvoritev (20.10.2022)

10. 2022 smo imeli predstavitev za svetovalne delavke srednjih šol obalno kraške regije. Patricija Lovišček, predsednica Zavoda Modri december je spregovorila o stiskah dijakov s posebnimi potrebami in podala nekaj pomembnih poudarkov pri obravnavi takih dijakov v razredu. Poudarila je, da otrok s posebnimi potrebami potrebuje v šoli le prilagoditve in spoštovanje in ne posebne obravnave ali celo stigmo.

MARATON POZITIVNE PSIHOLOGIJE predstavitev delovanja SCI  19.10.2022

V mestni občini Koper in občini Izola se je v šolskem letu 2021/22 vzpostavila podporna skupina, da bi priskočila na pomoč vzgojno izobraževalnim institucijam pri soočanju s posledicami daljšega zaprtja šol zaradi pandemije Covid 19.

V prvih devetih mesecih delovanja je skupina intervenirala v desetih osnovnih šolah in eni srednji šoli. Obravnavali smo težave v enajstih razredih ter z dvajsetimi posameznimi učenci kar je približno 400 učencev. V prispevku smo orisali težave, s katerimi smo se soočali  v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter postopke, ki smo jih člani SUP oblikovali v podporo.

AKTIV VVO – srečanje aktiva svetovalnih delavk vrtcev (13.10.2022)

Aktiv svetovalnih delavk vrtcev v obalno kraški regiji je imelo prvo srečanje pri nas. Maja Premelč Ban jim je predstavila možnosti sodelovanja z nami. Predstavili smo jim novo vsebino strokovne pomoči – SUP za vrtce, ki je pričel z delovanjem v šolskem letu 2022/23. Naloga SUP je podpora in takojšnjo pomoč, svetovanje vrtcu, ki nas potrebuje.

Predstavili smo še pester nabor predavanj, usposabljanj in delavnic, ki jih lahko ponudimo vrtcem in staršem. Svetovalne delavke so izpostavile potrebo po interviziji in superviziji. Aktiv se je strinjal, da bodo z nami sodelovali in hkrati tudi z možnostjo delovali v naših prostorih ter izglasovali, da se koordinatorja za SUP vključi v aktiv svetovalnih delavk vrtca iz obalno kraške regije po potrebi.

Predstavili smo, da se bo z začetkom leta 2023 pripravil pester nabor predavanj z delavnicami s strani SCI tako za starše kot za kolektive vrtca. Slednje so svetovalne delavke zelo sprejele, saj se med kolektivom kažejo potrebe po raznih temah, zlasti na področju intervizije ter supervizije.

POVEZOVANJE SVETOVALNIH CENTROV – obisk direktoric SC 15.12.2022

Organizirali smo srečanje z direktoricami Svetovalnih centrov v Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Novo mesto) z naslovom VLOGA SVETOVALNIH CENTROV V LOKALNEM OKOLJU. Primerjali smo programe Svetovalnih centrov in ugotovile, da se v nekaterih programih razlikujemo, smo pa vse ugotovile, da so se potrebe po storitvah SC izredno povečale. Svetovalni centri zajemajo skupine otrok in mladostnikov, ki nimajo zdravstvenih težav, jih pa težave ovirajo pri delovanju in razvoju.

Po uradnem delu je sledilo mreženje direktoric, zaposlenih in predstavnikov ustanoviteljev. MO Koper je zastopal Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti, občino Izola pa župan Danilo Markočič.

MEDNARODNA KONFERENCA SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE IN IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA – 30.9.2022

  1. 9. in 1. 10. 2022 smo z aktivnim prispevkom sodelovali na 6. Mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah. Prispevek je objavljen na 355. strani zbornika: https://drive.google.com/file/d/1zT8Og5oYmXkpq0xUuizq3tpfESEwBy4w/view

SODELOVANJE Z ZAVODI IN NVO – ZOOM srečanje direktoric regijskih področij CSDjev 28.11.2022

Z direktorico CSD Tjašo Rodman in sodelavkami Majdo Toškan, Tatjano Frančeškin, Katjo Lena ter Kristino Dekleva smo uskladili pričakovanja in se dogovorile o sodelovanju, predvsem na strokovnih multitimih in lokalnem akcijskem timu.

Aktivnosti SCI v medijih

Skip to content