Izobraževalne dejavnosti

Daljše oblike izobraževanj

Namenjene so različnim strokovnim profilom pedagoških delavcev (učiteljem, svetovalnim delavcem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči). Izobraževanja ponujajo izboljšanje znanja strokovnih delavcev o duševnih stiskah otrok in možnostih pomoči v prostoru njihovega delovanja. Med daljše oblike izobraževanj spadajo tudi programi supervizije in intervizije oziroma strokovnega spremljanja za šolske delavce z namenom podpore in opolnomočenja šolskih strokovnih delavcev za nudenje pomoči otrokom in mladostnike z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami v okviru šol.

Krajše oblike izobraževanj

So krajša (2-urna) predavanja (lahko vključujejo tudi delavnico) na aktualne teme s področja specifičnih učnih težav, motenj pozornosti in drugih razvojnih motenj in posebnosti v čustvenem in vedenjskem odzivanju otrok in mladostnikov.

Sodelovanja posameznih strokovnjakov v izobraževalnih programih in dogodkih izven Svetovalnega centra Istre (aktivno in pasivno sodelovanje na kongresih, konferencah ter v okviru širše splošne javnosti).

Interni študij je namenjen izpopolnjevanju strokovnih delavcev ter obsega:

– poročanje iz kongresov in konferenc,

– predstavitve aktualnih novosti iz strokovne literature,

– predstavitve strokovnega dela drugih strokovnjakov in specializantov, daljšim diskusijam ob aktualnih strokovnih dogodkih, spremembah in problemih na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov (spremembe zakonodaje, ki posegajo v področje našega dela) ali analizi kompleksnih primerov iz naše prakse.

Skip to content