DAN PRI DELODAJALCU

Eden od glavnih elementov, ki določajo kakovost življenja, je kariera. Uspešna karieraomogoča posamezniku, da vključi svoje zmožnosti in interese v zasebno, profesionalno indružabno življenje, oziroma sfere življenja. Razvoj kariere predstavlja pridobivanje različnih...

DANAŠNJI NADARJENI UČENCI JUTRIŠNJI VODITELJI

Sodobne teorije nadarjenosti so produkt sosledja evolucije idej skozi zgodovino in so obogatene znovimi sestavinami, ki izhajajo iz novejših raziskovalnih ugotovitev, predvsem glede pomena vplivovokolja oziroma socialnega konteksta ter razvojne dimenzije nadarjenosti...
Skip to content