Naše in vaše zgodbe v fotografijah

SUP PROGRAMI

Delovna skupina terapevtov

Intervizije

BONDART

Bogdan Polajner

Marija in Tarik

Mateja Erce

ŠOLE / PODPORNE SKUPINE

Podporna skupina za starše nemirnih otrok

Šola za starše predšolskih otrok

DEJAVNOSTI Z MLADIMI

Mladinske delavnice v SCI

Tabor za nadarjene

Cirkuška pedagogika

Dan pri delodajalcu

Pomen zdravja v OŠ

Z mladimi o nasilju

PROJEKTI

Jadrnica

Obisk študentk Fakultete Socialnega dela v Grissonijevi palači

Maja Bećirović je nam in študentom na praksi predstavila Hidjab

Študentje na praksi

Izobraževanja MAS

Kongres

Skip to content