Eden od glavnih elementov, ki določajo kakovost življenja, je kariera. Uspešna kariera
omogoča posamezniku, da vključi svoje zmožnosti in interese v zasebno, profesionalno in
družabno življenje, oziroma sfere življenja.

Razvoj kariere predstavlja pridobivanje različnih spretnosti, izkušenj in znanja. To je dejaven
proces, katerega sestavni del so različne oblike učenja in dela. Vključuje formalno,
neformalno in informalno obliko učenja ter na drugi strani, poleg različnih oblik zaposlitve,
tudi vse neformalne oblike dela kot so delo na domu, prostovoljno delo v skupnosti in drugo.

Adolescenca je obdobje, ko svet dobiva neko novo perspektivo za otroke. Izbrati morajo, kaj
bodo postali, „ko bodo veliki”, kakšna dela jih zanimajo, čemu se želijo posvetiti v življenju.
Tej situaciji bi lahko rekli prvi simptom zrelosti. Je pa tudi res, da morajo tovrstne odločitve
sprejemati, ko niso pripravljeni.

Devetošolci in dijaki zadnjih letnikov se pogosto odločajo v zadnjem trenutku. Pogosto je
njihova odločitev sprejeta prehitro ter na podlagi slabih informacij in je nezadostna za
dosego želenega poklica, ker dijaki izbirajo šolo, ne pa poklica. Strokovnjaki na tem področju
se strinjajo, da bi mladostniki morali izbirati poklic in ne šole. Zato bi morali bolj ali manj
vedeti, kaj si želijo v prihodnosti, imeti konkretno vizijo poklica in se šele na podlagi tega
odločati, katero šolo izbrati.

Je pa dejstvo, da danes mladi, kljub poplavi informacij, še vedno vejo premalo o trgu dela,
službah, šolah, zahtevanih testih. Prav tako ne poznajo omejitev določenih poklicev in
večinoma niso sposobni samostojnega poklicnega odločanja.

Da bi devetošolcem lahko podali čim več konkretnih informacij tako glede možnosti
zaposlitev kot priložnosti kariernega razvoja v obalno kraški regiji, smo se združili Svetovalni
center za otroke, mladostnike in starše Istre, Zavod RS za zaposlovanje, Obrtno-podjetniška
zbornica Koper in Primorska gospodarska zbornica ter organizirali Dan pri delodajalcu.

Devetošolci 21 osnovnih šol obalnih občin (Koper, Izola, Piran, Ankaran) ter Hrpelje-Kozina so
lahko zbirali med več kot 70 podjetji, ki imajo sedež ali enoto na področju obalnih občin ter

območja Hrpelje-Kozina. Veliko delodajalcev je ponudilo več terminov, ki so omogočili obisk
večjemu številu devetošolcev. Seznam je tako obsegal več kot 100 terminov za več kot 1.800
udeležencev in pokrival področja zdravstva, gostinstva in turizma, vzgoje in izobraževanja,
predelovalnih dejavnosti, vzdrževanja in popravila motornih vozil, informacijskih tehnologij,
logistike, javne uprave, gradbeništva, bančništva, lesarstva…

Veliko učencev se je odločilo za obisk delodajalcev, ki zaposlujejo deficitarne poklice kot so
 tehnik zdravstvene nege, diplomirana medicinska sestra, zdravnik, orodjar, mehatronik, CNC
operater, kuhar, natakar, slaščičar, programer, avtomehanik, avtoelektrikar, upravljalec
dvigal, farmacevt, elektrotehnik elektronik, policist, vojak, gasilec…

Ponudili smo tudi možnost, da otroci preživijo dan na delovnem mestu staršev. Več kot 20
staršev se je odločilo za ta pristop, s čemer je dogodek pridobil dodano vrednost.
Po dogodku smo prosili za povratno informacijo, ki nam bo omogočila še boljšo izvedbo v
naslednjem letu. Večina devetošolcev je obiskala 2 podjetja.

Nekaterim se časovno ni izšlo, zato predlagajo, da bi termine uskladili. Predlagajo še, da bi
določili trajanje posameznega obiska, ker bi jim to olajšalo načrtovanje.

Večina devetošolcev je ta dan ocenila kot koristen in bi se ga ponovno udeležili.

Všeč jim je bilo »da sem lahko šla do delodajalca, ki me je najbolj zanimal«,
»je bilo vse zelo sproščeno« in »ker so se nam zelo lepo posvetili«,
»všeč mi je bilo, da smo lahko prosto spraševali vprašanja in tako izvedeli, kar nas je
zanimalo«,
»da sem lahko dobila nasvete iz prve roke in se pogovorila z ljudmi z izkušnjami s tega
področja«,
»so zelo dobro opisovali dela«…

Veliko je poudarilo, da je bila dodana vrednost v tem, da » so pokazali tudi v živo, ne samo na
predstavitvi«, »praktično delo«, »kako poteka delo«, »da smo lahko sprobali stvari«…
Nekaterim je olajšalo odločitev »sem ugotovila, kaj bi rada delala v življenju«
Cenijo priložnost preživeti dan na delovnem mestu svojega starša »sem bil pri staršu in sem
se zabaval«.
Tudi družabni del so izpostavili: »smo lahko sami hodili po mestu«
»sem srečala svoje bivše sošolce«…

Šolski svetovalni delavci so bili pomemben povezovalni člen med nami in devetošolci ter
njihovimi starši. Poskrbeli so za ustrezen prenos informacij ter zbiranje in vnos prijav. Ena
izmed njihovih delovnih nalog je tudi karierna orientacija, zato nas je zanimalo njihovo
mnenje o izvedbi.
Izvedba Dneva pri delodajalcu jim je bila všeč »drugačna oblika dela, spoznavanje poklicev v
praksi«.
Prepoznali so veliko pozitivnih učinkov:
»Učenci so imeli priložnost spoznati izbrano poklicno področje direktno pri delodajalcu.«
»Neposreden stik delodajalcev z učenci v delovnem okolju«, »učenci konkretno vidijo delovno
mesto, delovne naloge, organizacijo dela.«
»Učenci so imeli priložnost spoznati različne poklice, pridobili so praktično izkušnjo, ki jim bo v
pomoč pri odločanju za srednje šole.«
»Spoznavanje poklicev, nove ideje, dogovarjanje staršev učencev, ki imajo isti interes,
medsebojno druženje.«
»Učenci spoznajo poklice \”v živo\”, to je lahko priložnost, da začnejo razmišljati o svojem
bodočem poklicu.«
»Učenci so začeli razmišljati o karieri, spoznali poklice.«
»Učenci se bodo lažje odločili za izbiro šole.«
»Učenci so iz prve roke videli in izvedeli, kako izgleda dan pri delodajalcu. Po odzivih učencev
so bili zadovoljni.«
»Učenci so povedali, da so bili zadovoljni, da so lahko direktno videli in dobili vpogled delovne
naloge posameznih poklicev, zato podpiram, da se ta praksa ohrani.«

Skip to content